Bahasa : malay | english

Rakan Bakti Putra

PENGENALAN

PRBP UPM
ini telah dipergiatkan perlaksanaannya mulai tahun 2015 di bawah Penyeliaan Bahagian Zakat, Wakaf dan Endowmen (BZWE) Pejabat Bursar UPM. Perlaksanaan program ini selaras dengan Pelan Pembangunan Pengajian Tinggi yang menyarankan supaya universiti berusaha mempertingkatkan keupayaan penjanaan secara dalaman dan mengurangkan pergantungan kepada sumber kerajaan.

TUJUAN PELAKSANAAN

•Mewujudkan peluang pekerjaan dan aktiviti secara dalaman yang telah dikenalpasti bersesuaian dengan keupayaan dan bidang yang boleh  diserah urus kepada pelajar bagi menyemai budaya Berinisiatif,  Berbakti dan Berdikari dikalangan pelajar. Pelajar juga berpeluang menambah pengalaman bekerja sambil berbakti kepada Universiti.

•Menaik taraf golongan fakir miskin kepada golongan yang terbela dan dari golongan menerima zakat kepada pembayar zakat.

Kemaskini Terakhir : Fri, 20 May 2016 (aisamuddin)