Bahasa : malay | english

ANGGOTA SIDANG EDITORIAL

JURNAL PERTANIKA MAHAWANGSA – STRUKTUR EDITORIAL 

Ketua Editor
Profesor Madya Dr Abdul Mua’ti@ Zamri Ahmad
Fakuti Bahasa Moden dan Komunikasi
Universiti Putra Malaysia
(Pengucapan Awam, Retorik dan Komunikasi Politik)

Editor Bersekutu (I)
Prof. Madya Dr. Mohd Zariat Abdul Rani
Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
Universiti Putra Malaysia
(Teori dan Kritikan Sastera)

Editor Bersekutu (II)
Dr. Muhd Zulkifli Ismail
Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
Universiti Putra Malaysia
(Bahasa dan Kesusasteraan Arab)

Anggota Sidang Editorial

Profesor Dr. Ezhar Tamam
Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
Universiti Putra Malaysia
(Komunikasi antara Budaya, Pembangunan Belia dan Komunikasi)

Profesor Madya Dr. Che  Ibrahim Salleh
Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
Universiti Putra Malaysia,
(Linguistik Terapan dan Tatabahasa Melayu)

Profesor Dr. Zaharani Ahmad
Dewan Bahasa dan Pustaka
(Bahasa Melayu dan Linguistik)

Profesor Dr. Noriah Mohamed
Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan
Universiti Sains Malaysia
(Bahasa Melayu dan Linguistik)

Profesor Dr. Mohamad Mokhtar Abu Hassan
Akademi Pengajian Melayu
Universiti Malaya
(Kesusasteraan Melayu Moden)

Professor Emeritus Dato’ Dr. Osman Bakar
Pusat Pengajian Islam Sultan Omar 'Ali Saifuddien
Universiti Brunei Darussalam
(Falsafah Sains, Peradaban dan Pemikiran Islam)

Profesor Madya Dr. Syed Farid Al-Attas
Jabatan Pengajian Melayu
Fakulti Sastera dan Sains Sosial
Universiti Nasional Singapura
(Sosiologi Pengajian Masyarakat dan Budaya Melayu)

Professor Dr.Wu Zong Yu
Pusat Pengajian Melayu Beijing
Universiti Pengajian Antararabangsa Beijing
( Bahasa, Sastera dan Pengajian Melayu)

Profesor Dr. Arndt Graf
Jabatan Pengajian Asia Tenggara
Goethe-University Frankfurt, Jerman                
(Linguistik dan Bahasa Melayu)

Professor Dr. Barbara Watson Andaya
Universiti Hawai‘i
(Pengajian Sejarah Alam Melayu)

Profesor Dr. Deddy Mulyana
Fakultas Ilmu Komunikasi
Universitas Padjadjaran, Indonesia.(Komunikasi antara budaya)

 


Kemaskini Terakhir : Tue, 07 Nov 2017 (em_emiliza)